Accessibility Tools

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการอบรมการออกแบบและพัฒนา DIGITAL CONTENT บนพื้นฐาน VISUAL THINKING สำหรับการจัดการเรียนการสอน

                 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการอบรมการออกแบบและพัฒนา DIGITAL CONTENT บนพื้นฐาน VISUAL THINKING สำหรับการจัดการเรียนการสอน ในวันพุธที่ 11-13 กรกฎาคม 2564 ณ โคโค่ วิว โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
                

 
 

  ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา