Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 05 มิถุนายน 2563 1982
คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 05 มิถุนายน 2563 1639
การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 01 มิถุนายน 2563 4920
เปิดเรียนผ่านระบบออนไลน์ เด็กสนใจมีการปรับแผนการสอนแบบใหม่ 21 พฤษภาคม 2563 1673
รีวิว...หอพักนักศึกษา มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 15 พฤษภาคม 2563 2066
แนวปฏิบัติการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 13 พฤษภาคม 2563 1481
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3) 08 พฤษภาคม 2563 1397
กระทรวง อว.ให้งบจ้างงาน 5 เดือน ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 110 อัตราไม่จำกัดวุฒิ เน้นประชาชนพื้นที่ราชบุรีพัฒนาท้องถิ่น 05 พฤษภาคม 2563 3288