Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญเข้าใช้งานแชทบอทบริการตอบคำถามเพื่อช่วยค้นคว้าฐานข้อมูลออนไลน์

                    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีช่องทางบริการตอบคำถาม ช่วยค้นคว้าฐานข้อมูลออนไลน์ ท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำ สามารถ @Line ด้านล่างได้เลยค่ะ
                    ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ