Accessibility Tools

รับสมัครนักศึกษาMCRU มีบัญชีทางการ LINE แล้ว! บริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้สนใจที่ต้องการสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยฯ

                 สถานการณ์ช่วงนี้จะเดินทางไปไหนมาไหนก็มีความเสี่ยงสูง เพื่อเป็นการบริการและอำนวยความสะดวกให้กับน้องๆนักศึกษาที่ต้องการสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยฯ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ สามารถปรึกษาและสอบถามทางช่องทาง line นี้ได้เลย

 
 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร