Accessibility Tools

เปิดรับสมัครวงดนตรีโฟล์กซอง (Folk Song) เพื่อแสดงในกิจกรรม “วิ่งเดินเพลินพุง!!” เป็นส่วนหนึ่งในงานวิ่ง สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 37

        มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครวงดนตรีโฟล์กซอง (Folk Song) 🎸🎸 เพื่อแสดงในกิจกรรม “วิ่งเดินเพลินพุง!!” เป็นส่วนหนึ่งในงานวิ่ง สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 37 ขอเชิญชวนนักศึกษา ร่วมโชว์ความสามารถ (มีใบประกาศให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสามารถนับชั่วโมงจิตอาสาได้)

        🎤กำหนดการแสดงระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2567 ช่วงเวลา 16.30 - 19.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรมสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง (จะมีพี่ๆ เจ้าหน้าที่ประสานเรื่องช่วงเวลาการแสดงที่น้องๆสะดวกภายหลังครับ)       
        ✨✨สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
        🔗ลิงค์แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ร่วมแสดงดนตรี https://forms.gle/XBAqyGNWNJMaLyadA
        📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 095-951-0887 (พี่แรม) /096-380-9740 (พี่แป๋ม)

   

 

  ที่มา : หน่วยพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ