Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดรับสมัครผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมออกร้านค้าในงาน สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 37

          ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมออกร้านค้าในงาน สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 37 ️ในกิจกรรม “วิ่งเดินเพลินพุง” ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2567 เวลา 10.00 - 19.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรมสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง (ร้านค้าออกร้านฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) ชุมชนที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566

          อุปกรณ์ภายในงานที่ทางส่วนกลางมีรองรับ - เต้นท์ ขนาด 3*3เมตร/โต๊ะวางของเต้นท์ละ 2 ตัว/เก้าอี้เต้นท์ละ 2 ตัว/จุดจ่ายไฟและปลั๊กสามตา/ติดตั้งไฟให้ความสว่าง/ป้ายชื่อบูธ ( 1 เต้นท์ต่อ 1 ตำบล)       
          แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ออกร้านค้า https://forms.gle/59Hg2tt18hRb5po46 เงื่อนไขการพิจารณาร้านค้า

   

 

  ที่มา : หน่วยพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ