Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ครั้งที่ 54

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการคัดเลือกหนังสือน่าอ่าน 5 เล่ม ในหัวข้อบรรณารักษ์แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ครั้งที่ 54 บนฐานข้อมูล BOOKDOSE PATH E-Library หมวดสุขภาพ มีรายชื่อหนังสือดังต่อไปนี้

          1. อาหารเป็นยา ยาเป็นอาหาร รายละเอียด
          2. อาหารเป็นยา ยาเป็นอาหาร เล่ม 2 รายละเอียด
          3. กินเป็น ไม่เป็นมะเร็ง รายละเอียด
          4. 50 สูตรสมุนไพรเด็ด รายละเอียด
          5. หยุดป่วยด้วยแพทย์ทางเลือก รายละเอียด
  
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ: งานยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 โทร. 032-720536-9 ต่อ 1602
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำเคาเตอร์บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสืบค้นหนังสือ: งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 032-720536-9 ต่อ 1608
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)
 
 
  รายละเอียด

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ