Accessibility Tools

ขอแสดงความยินดี กับ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านท่ามะขาม จังหวัดราชบุรี ได้รับการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

          ขอแสดงความยินดี กับ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านท่ามะขาม ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ได้รับการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการโดย อาจารย์ ดร.ปิรันธ์ ชิณโชติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

   

 

  ที่มา : คณะวิทยาการจัดการ