Accessibility Tools

กองพัฒนานักศึกษาขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อรับข้อมูลข่าสาร

                 กองพัฒนานักศึกษาขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผ่าน URL : https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection

                 และเชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "Smart Vote" แอปเดียวครบ จบทุกเรื่องเลือกตั้ง แอปพลิเคชั่น “ตาสับปะรด”  รวมพลังต่อต้านทุจริตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และแอปพลิเคชัน "Civic Education" ที่เดียวจบครบทุกเรื่องพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 📲ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Google Play
                
                 การเลือกตั้ง ส.ส. สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 500 คน โดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 400 คน และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 100 คน
                 📌ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครเป็นรายบุคคลตามการแบ่งเขตเลือกตั้งที่กำหนด
                 📌ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่พรรคการเมืองจัดทำขึ้นโดยเลือกเพียงพรรคการเมืองเดียว
                 📌โดยในวันเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ประกอบด้วย
                      1. บัตรเลือก ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง สำหรับลงคะแนนเลือกบุคคลตามการแบ่งเขตเลือกตั้ง
                      2. บัตรเลือก ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ สำหรับลงคะแนนเลือกนโยบายของพรรคการเมืองที่ชอบ

   

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา