ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และกองเชียร์ ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ และร่วมชมทีมฟุตซอลมหาวิทยาลัยราชพัฏหมู่บ้านจอมบึง

          วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.30 น. ณ สนามโดม 2 ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และกองเชียร์ ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ และร่วมชมทีมฟุตซอลมหาวิทยาลัยราชพัฏหมู่บ้านจอมบึง แข่งขันรายการ IMANE THAILAND FUTSAL UNIVERSITY LEAGUE 2022 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พบ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง

  
   

 

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร