ข่าวรับสมัครงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) (ครั้งที่ 5/2565) 26 กรกฎาคม 2565 1055
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 2/2565) 26 กรกฎาคม 2565 882
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ครั้งที่ 3/2565 12 กรกฎาคม 2565 1260
ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 5/2565) 12 กรกฎาคม 2565 1023
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) 09 กรกฎาคม 2565 588
ประกาศ แก้ไขบัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) (ครั้งที่ 5/2565) ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 08 กรกฎาคม 2565 979
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 2/2565) 07 กรกฎาคม 2565 987
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ครั้งที่ 2/2565) 06 กรกฎาคม 2565 738
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) 01 กรกฎาคม 2565 817
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 01 กรกฎาคม 2565 813