Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 3/2567)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งคนงาน จำนวน ๑ อัตรา (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗)

 

       ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งคนงาน จำนวน ๑ อัตรา (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗) ประจำงานพัฒนากายภาพและความ ปลอดภัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดังนี้

รายละเอียด

 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล