Accessibility Tools

ข่าวรับสมัครงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฺ์สอบพนักงานราชการ (คร้ังที่ 2/2563) 21 ตุลาคม 2563 1193
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 3/2563) 16 ตุลาคม 2563 837
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 4/2563) 15 ตุลาคม 2563 825
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 4/2563) 05 ตุลาคม 2563 941
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ 2/2563) 02 ตุลาคม 2563 922
ประกาศผลการสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ (คร้ังที่ 1/2563) 24 สิงหาคม 2563 861
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 20 สิงหาคม 2563 921
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ 07 สิงหาคม 2563 865
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ 1/2563) 07 สิงหาคม 2563 861
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ ครั้งที่ 3/2563 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17 กรกฎาคม 2563 1182