Accessibility Tools

ข่าวรับสมัครงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา 18 กุมภาพันธ์ 2564 1153
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานฯ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 3 17 กุมภาพันธ์ 2564 915
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 3 11 กุมภาพันธ์ 2564 1389
ประกาศการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 5/2563) 02 กุมภาพันธ์ 2564 1565
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ (ครั้งที่ 2/2563) สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 28 มกราคม 2564 924
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ รอบที่ 2 25 มกราคม 2564 1049
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ รอบที่ 2 21 มกราคม 2564 977
ประกาศสอบคัดเลือกบุคลากรสังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ครั้งที่ 2/2563) 20 มกราคม 2564 1234
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 2 15 มกราคม 2564 1403
ประกาศแก้ไขบัญชีแนบท้ายประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 12 มกราคม 2564 1270