ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คณะครุศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 (หลักสูตร 4 ปี) รูปแบบออนไลน์ 05 พฤษภาคม 2564 50
กองพัฒนานักศึกษาประชุมงานหอพักและดำเนินการคัดกรองนักศึกษาผู้เสียงต่อการติดเชื้อ Covid -19 ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงในหอพัก 05 พฤษภาคม 2564 27
การส่งมอบงานกองพัฒนานักศึกษา 05 พฤษภาคม 2564 43
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning "การออกแบบสื่อออนไลน์ เพื่อการเรียน การสอนแบบ Active Learning" 03 พฤษภาคม 2564 81
ทีมงานคณะกรรมการระบบช่วยเหลือและดูแลนักศึกษาประชุมออนไลน์ ร่วมกับกรมสุขภาพจิตและกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต 30 เมษายน 2564 51
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดเปิดพิธีงานนิทรรศการศิลปะ World of art ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปศึกษา 09 เมษายน 2564 82
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 07 เมษายน 2564 108
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ 02 เมษายน 2564 123
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการแข่งขันการโต้วาที season 3 01 เมษายน 2564 64
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลสวนผึ้ง 30 มีนาคม 2564 51