Accessibility Tools

ร่างเอกสารประกวดราคา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สมบัติช่วงเวลาการเรืองแสงของสสารและโมเลกุล จำนวน 1 เครื่อง 12 พฤศจิกายน 2563 989
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 14 เครื่อง 02 พฤศจิกายน 2563 1308
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องทอดสุญญากาศ (Vacuum fryer) จำนวน 1 เครื่อง 30 ตุลาคม 2563 907
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขและส่งเสริมสุภาพผู้สูงอายุ จำนวน 1 ห้อง 28 ตุลาคม 2563 1046
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 06 สิงหาคม 2563 900
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าในหอพักร่มโพธิ์และหอพักปฐมนารี 31 กรกฎาคม 2563 922
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 30 มิถุนายน 2563 1067
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาความสามารถระบบ MCRU MOOC จำนวน 1 ระบบ 02 มิถุนายน 2563 994