วิทยาลัยมวยไทยฯจับมือทีมU2Tตำบลบ้านเลือกส่งเสริมชุมชนตลาดท่าลาว บ้านเลือกโพธาราม ปลูกผักปลอดสารและเลี้ยงปูนา เตรียมทำเมนูเด็ดซิกเนเจอร์U2T พลิกวิกฤติเป็นโอกาสวิกฤตสร้างงานสร้างรายได้ในสถานการณ์โควิด

           จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่เชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบกับตลาดวัฒนธรรมลาวเวียงบ้านเลือก หรือตลาดท่าลาว ซึ่งตั้งอยู่บริเวณภายในวัดโบสถ์ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พ่อค้าแม่ค้าและชุมชนไม่สามารถเปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าได้ตามปกติและตลาดต้องปิดตัวชั่วคราวในสถานการณ์โควิด 19 แต่ทางกลุ่มชาวบ้านและคณะกรรมการบริหารตลาดท่าลาวใช้วิกฤติเป็นโอกาส รวมกลุ่มกันปลูกผักปลอดสารพิษสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนชาวตลาดท่าเวียง และการเลี้ยงปูนาในบ่อซีเมนต์บริเวณพื้นที่ริมคลองคงคา โดยการสนับสนุนของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และทีมงานU2Tมหาวิทยาลัยสู่ตำบลบ้านเลือก ซึ่งผศ. ดร.รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ และอาจารย์ภณิชชา จงค์สุภางค์กุล รองคณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยพร้อมคณะอาจารย์ร่วมจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร