แสดงความยินดีและส่งมอบงานกับรองอธิการบดีคนใหม่

              วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและคณะร่วมมอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับผศ.ดร.เชิดชัย ธุระแพง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฯคนใหม่พร้อมมีการส่งมอบในงานในส่วนงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และความปลอดภัยในครั้งนี้ด้วย

ภาพข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร | เขียนข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร