ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการทำงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

               วันที่ 26 เมษายน 2564 ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการทำงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารย์ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมคณะผู้บริหารชุดใหม่ และบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วม ณ ห้องประชุมชมนาด ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร | เขียนข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร