มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านชวนนายกอบต.คุ้งพยอมโชว์สอยละมุด เปิดคาเฟ่สวนหลังบ้านละมุด 100 ปี จิบชากาแฟฟังเพลงชิลล์ๆชิมผลิตภัณฑ์ของอร่อยจากการแปรรูปละมุด

             วันที่ 6 เมษายน 2564 ที่บริเวณลานสวนละมุดข้างวัดโพธิ์บัลลังก์ ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี นายสมบัตร จินสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งพยอมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชื่อมโยงสู่ การท่องเที่ยว “เปิดคาเฟ่สวนละมุดหลังบ้านท่องเที่ยวคุ้งพยอม” โดยนายฐิติ สิทธิการ กำนันตำบลคุ้งพยอม นางสุนันทา มัศยวานิชกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งพยอม พระอาจารย์คำนึง จิรวฑฒโน ประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถีชาติพันธุ์ บ้านคุ้งพยอม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัจจา ไกรศรรัตน์ ผู้ประสานโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมพิธี ซึ่งมีผู้นำชุมชน ชาวบ้านและทีมมหาวิทยาลัยสู่ตำบลU2T ตำบลคุ้งพยอมและตำบลนครชุมน์ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ในพิธีเปิดงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งพยอมได้โชว์การสอยละมุดจากต้นพร้อมเยี่ยมมและชิมผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการแปรรูปละมุด อาทิ ชากาแฟละมุด ละมุดอบแห้ง คุกกี้ละมุด ชิฟฟ่อนละมุด ไอศกรีม ขนมหม้อแกงละมุด ซึ่งทางสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปได้ถ่ายทอดความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับละมุด 100 ปีของตำบลคุ้งพยอม ซึ่งกิจกรรมภายในงานผู้ร่วมงานยังได้ชมผลิตภัณฑ์ต่างๆพร้อมบรรยากาศฟังเพลงเบาๆ ในสวนละมุดหลังบ้านเป็นคาเฟ่ในสวน ไฮไลท์มีอาหารและเครื่องดื่มที่มีกลิ่นอายและส่วนผสมของละมุดเป็นหลัก
             ผศ.สัจจา ไกรศรรัตน์กล่าว่า สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้คณะวิทยาการจัดการ ได้บูรณาการศาสตร์การเรียนรู้ในการตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการในชุมชน โดยใช้งานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาทักษะและภูมิปัญญาของคนในชุมชน เพื่อให้เกิดการแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์จากละมุด และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมของตำบลคุ้งพยอมต่อไป

ภาพข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร | เขียนข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร