Accessibility Tools

ตลาดท่าลาว วิถีวัฒนธรรมลาวเวียงบ้านเลือก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายใต้งานวิจัยการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของพหุภาคี

                    วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ตลาดวัฒนธรรมลางเวียงบ้านเลือก "ตลาดท่าลาว" วัดโบสถ์ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี นายอธิวัฒน์ ธนวุฒิธีรฉัตร ปลัดอำเภอโพธาราม นายประวิช ยะรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวร่วมเปิดตลาดท่าลาว หลังสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลาย โดยผศ.อัจฉรียา โชติกลาง และคณะทำงานโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของพหุภาคีในพื้นที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม และคณะกรรมการบริหารตลาดท่าลาวร่วมให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมตลาด ทั้งนี้ผู้มาร่วมงานและนักท่องเที่ยวได้สักการะขอพรหลวงปู่อินทร์ ร่วมพิธีสะเดาะเคราะห์ ปัดเป่าทุกข์เสริมดวงชะตามีโชคลาภ และพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักท่องเที่ยว และความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นสิ่งดีๆในชีวิต ในการนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมเผาข้าวหลาม กวนกระยาสาร์ท ทำลูกมโหตร และในช่วงเสาร์อาทิตย์วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 นักท่องเที่ยวและผู้มาเยี่ยมชมชิมช๊อปภายในตลาดท่าเวียง เมื่อถ่ายรูปเช็คอินที่ตลาดท่าลาว จะมีคูปองเงินสดให้ช๊อปฟรี 50 บาทและถ้าร่วมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับตลาดท่าลาวจะได้รับคูปองเงินสดให้ช๊อปฟรีอีก 30 บาทอีกด้วย
                    สำหรับตลาดของชาวลาวเวียงบ้านเลือก ท่าลาวหมายถึง ตลาดของชาวลาวเวียง โดยมีคำขวัญของตลาดว่า”ลาวฮ่าว ลางเฮ็ด ซึ่งหมายถึง ลาวขยันลาวทำ มีตราสัญลักษณ์เป็นรูปม้าศึก ซึ่งเป็นที่มาของชื่อตำบล เดิมตำบล บ้านเลือกมีชื่อว่าบ้านเลือกม้า ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการคัดเลือกม้าที่บริเวณวัดบ้านเลือกในปัจจุบัน เพื่อนำไปใช้ในราชการทหาร ต่อมาคำว่าม้า ได้หายไปเหลือแค่ บ้านเลือก ตลาดท่าลาวมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาหารพื้นบ้านและภูมิปัญญาของชาวลาวเวียง มีแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของชาวลาวเวียง โดยจะเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึง 16.00 น. ซึ่งตลาดวัฒนธรรมลาวเวียงบ้านเลือก “ตลาดท่าลาว” จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดราชบุรี ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวลาวเวียงที่งดงาม มีเสน่ห์ ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างอาชีพและสร้างรายได้แก่ชุมชน อันจะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชนต่อไป

ภาพข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร | เขียนข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร