Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมนายอำเภอจอมบึง และหัวหน้าสวนรุกขชาติถ้ำจอมพลร่วมศึกษาสำรวจฟื้นฟูพัฒนาถ้ำจอมพล

       วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายพัฒนพงศ์ ชื่นชอบ นายอำเภอจอมบึง พร้อมด้วยนายชาคริต รับสมบัติ หัวหน้าสวนรุกขชาติถ้ำจอมพล ผศ.ดร.เชิดชัย ธุระแพง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมทีมงาน อาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรมร่วมศึกษาสำรวจถ้ำจอมพลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและออกแบบระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในถ้ำ เพื่อจัดทำข้อมูลนำเสนอแผนโครงการพัฒนาถ้ำจอมพลกับทางจังหวัดราชบุรีและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อรองรับกับการฟื้นฟูพัฒนาการท่องเที่ยวถ้ำจอมพลต่อไป ทั้งนี้ทางนายอำเภอจอมพลและคณะได้มาประชุมหารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในการทำความร่วมมือเพื่อพัฒนาถ้ำจอมพลและการท่องเที่ยวร่วมกันในอนาคต

   
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร