โรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ในรูปแบบออนไลน์ Liveสดทางเพจเฟสบุ๊คของโรงเรียน

         วันที่ 11 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ในรูปแบบออนไลน์ Liveสด ทางเพจเฟสบุ๊คของโรงเรียน โดยมีอาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรา เงินบาท ผู้ประสานงานโรงเรียนฯ และคณะครู พูดคุยถึงการจัดการเรียนรู้และทิศทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 ณ ห้องประชุมสำนักงาน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  ที่มา : คณะครุศาสตร์