ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหา Covid -19 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

          ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหา Covid -19 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ให้บริการ ทุกวัน จ-ศ ระหว่างเวลา 16.30-20.30 น. ณ สำนักงานหอพัก เรามีบริการ
          1. บริการสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และ วิตามิน (c) เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
          2.ให้บริการรับคำปรึกษาปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
          3.การปฏิบัติตัว และการเตรียมตัว ก่อนและหลังรับวัคซีน
          4.อื่นๆ

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา