คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับ เครือข่ายยุติธรรม จังหวัดราชบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อับโหลด โพสต์ แชร์ เสรีภาพที่ทำได้ ภายใต้กฎหมายหมิ่นประมาท

                    วันที่ 5 มีนาคม 2564 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับ เครือข่ายยุติธรรม จังหวัดราชบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อับโหลด โพสต์ แชร์ เสรีภาพที่ทำได้ ภายใต้กฎหมายหมิ่นประมาท โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กล่าวต้อนรับเครือข่ายยุติธรรม จังหวัดราชบุรี ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา แขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมโครงการ และเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์