สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรมความรู้เพื่อสอบบรรจุในหน่วยงานสาธารณสุข ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา

                    วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรมความรู้เพื่อสอบบรรจุในหน่วยงานสาธารณสุข ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางการสอบ ประธานในพิธี อาจารย์นัฎกร สุขเสริม ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และคณาจารย์ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยากรโดยท่านสาธารณสุขอำเภอบ้านคาให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  ที่มา : วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย