Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงปฐมนิเทศจ้างงานในสถานการณ์์โควิด 19 18 พฤษภาคม 2563 955
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และมูลนิธิวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกันเติมความห่วงใย มอบความสุข ใส่ตู้ปันสุข สู่ความพอเพียง 15 พฤษภาคม 2563 1019
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมืออำเภอจอมบึงและภาคีเครือข่ายเตรียมตั้ง"ตู้ปันสุข" เติมเต็มแบ่งปันสร้างสุขชาวจอมบึง นำร่องเปิดตู้ MCRU ปันสุข สู่ความพอเพียง 15 พฤษภาคม 2563 988
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงสัมภาษณ์ผู้สมัครงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 14 พฤษภาคม 2563 1235
คณะกรรมการสรรหาสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประชุมพิจารณาร่างประกาศกระบวนการสรรหากรรมการสภาวิชาการแทนตำแหน่งที่ครบวาระ 13 พฤษภาคม 2563 1027
โครงการอบรมการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชั่นเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการประชุมแบบออนไลน์ สำหรับผู้บริหารรองรับสถานการณ์โควิด 19 13 พฤษภาคม 2563 1464
คสม.จับมือมรภ.หมู่บ้านจอมบึงเตรียมส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษา จัดกองทุนอาหารและพัฒนาทักษะนักศึกษาสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นช่วงวิกฤติสถานการณ์โควิด 19 01 พฤษภาคม 2563 1251
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนการประเมินค่างานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 01 พฤษภาคม 2563 1048