มหาวิทยาลัยสู่ตำบลลงพื้นที่จอมประทัดวัดเพลงเตรียมเดินหน้าสร้างเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

                    วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.สุนิสา โพธิ์พรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมคณะทำงานและผู้ได้รับการจ้างงานกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลลงพื้นที่ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรีประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด โดยมีนายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นางรัชนี โพธิ์ศรี ปลัดอำเภอวัดเพลง นายสมชาย ภิญโญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด ส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจในการร่วมขับเคลื่อนโครงการ โดยจะมีการเก็บข้อมูลและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลจอมประทัดและอำเภอวัดเพลงต่อไป

ภาพข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร | เขียนข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร