ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ทีมยุวชนอาสา มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนศูนย์อยู่เย็นเป็นสุข ยกระดับพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทอง ต่อยอดการขายสู่ตลาดออนไลน์ ตอบโจทย์การเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 03 กุมภาพันธ์ 2564 61
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมโครงงานสหกิจศึกษาระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง 29 กันยายน 2563 37
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ได้รับรางวัลชมเชยระดับอุดมศึกษาการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 22 กันยายน 2563 35
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ในระดับ ทภ.1 กตัญญูคลับ ประจำ 2563 15 กันยายน 2563 41
นักศึกษาป.เอก การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนำเสนอร่างดุษฎีนิพนธ์ หัวข้อ รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีโดยใช้แอพพลิเคชั่นในการจัดการงานวิ่งภายใต้สถานการณ์การใช้ชีวิตวิถีใหม่ 10 กันยายน 2563 36
นักศึกษามวยไทย มรภ.หมู่บ้านจอมบึงสร้างชื่อคว้ารองชนะเลิศเก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4 FMSCT THAILAND SUPERCROSS 2020 10 กันยายน 2563 37
นักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่นเข้าค่ายโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2563 20 กรกฎาคม 2563 28
นักศึกษาป.เอกการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนำเสนอร่างดุษฎีนิพนธ์คนแรกของรุ่น หัวข้อการใช้นวัตกรรมพัฒนาพืชเศรษฐกิจตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น 01 พฤษภาคม 2563 55