ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
การเเข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” 30 มกราคม 2566 23
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชถัฏหมู่บ้านจอมบึง (คสม.) สัญจรจังหวัดชุมพร 27 มกราคม 2566 21
รองอธิการบดีฝ่ายสุขภาวะองค์กรและพัฒนานักศึกษาและคณะ นำนักศึกษาวิศวกรสังคมจัดกิจกรรมการลี้ยงไส้เดือนและการทำทำปุ๋ยจากตอเห็ดเหลือใช้ เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ในการทำปุ๋ย และน้ำหมัก 25 มกราคม 2566 23
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ภายใต้คำขวัญ “หัตถศิลป์สร้างสรรค์ มุ่งมั่นวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา เก่งกล้าเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม” 25 มกราคม 2566 55
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมให้สัมภาษณ์บันทึกเทปรายการกับการมีส่วนร่วมในการจัดงาน Amazing Muaythai Festival 2023 25 มกราคม 2566 32
ประชุมหารือการเตรียมความพร้อมด้านการจราจรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 24 มกราคม 2566 33
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย 24 มกราคม 2566 35
การจัดแข่งขันชกมวยไทยโครงการต้นกล้ามวยไทยชิงถ้วยพระราชทาน (รอบรองชนะเลิศ) 23 มกราคม 2566 36
นักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาฯ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยเข้าร่วมแสดงในงานวันกองทัพบก 2566 21 มกราคม 2566 34
ค่าย "สานฝันฉันอยากเป็นครูประถมศึกษา หัวใจครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง" กิจกรรมการเตรียมความพร้อมและคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566 21 มกราคม 2566 30