Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีเปิดสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัย 11 เมษายน 2567 20
งานอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย สงกรานต์สานใจ ประจำปี 2567 10 เมษายน 2567 26
พิธีเปิดนิทรรศการครบรอบ 70 ปี จากวิทยาลัยหมู่บ้าน สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 10 เมษายน 2567 24
ประชุมเตรียมงานโครงการสานสัมพันธ์เครือข่าย MCRU ร่วมกับท้องถิ่น และกิจกรรมเปิดสนามฟุตบอล 05 เมษายน 2567 50
คณะทำงานบพท.ลงพื้นที่ติดตามชุดโครงการจัดการทุนทางวัฒนธรรม เทศกาลว่าวโพธาราม วิถีว่าวไทยบ้านเลือก 05 เมษายน 2567 45
โครงการปัจฉิมนิเทศ"นักศึกษาแลกเปลี่ยนคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยครูกว่างซี ประจำปีการศึกษา 2566 05 เมษายน 2567 45
รองอธิการบดีและหัวหน้างานบริหารบุคคลร่วมสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ "เปลี่ยนแปลงการศึกษาด้วยจิตวิทยาสติ" และได้รับมอบเกียรติบัตร มหาวิทยาลัยต้นแบบจิตวิทยาสติ 05 เมษายน 2567 36
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 3/2567 05 เมษายน 2567 42
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการพัฒนาพัฒนาแหล่งเรียนรู้สร้างงานศิลปะ สร้างการเรียนรู้สู้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง สนองแนวพระราชดำริ ตอบโจทย์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 03 เมษายน 2567 59
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3/2567 03 เมษายน 2567 116