ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 17 สิงหาคม 2565 20
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสนับสนุนโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาฐานเรียนรู้อารยเกษตรฯ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 17 สิงหาคม 2565 19
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติแก่ผู้บริหารและอาจารย์ใหม่ ระยะที่ 2 17 สิงหาคม 2565 14
การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 17 สิงหาคม 2565 15
ประชุมคณะกรรมการเตรียมงานเขาประทับช้างเทรล ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565 16 สิงหาคม 2565 19
ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีในวโรกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 15 สิงหาคม 2565 31
ประชุมเพื่อหารือแนวทางการเรียรการสอนให้กับนักศึกษาภายใต้ 12กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ระหว่างบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 15 สิงหาคม 2565 19
การประชุมเตรียมอาจารย์ผู้สอนโครงการปริญญาในค่ายมวย 11 สิงหาคม 2565 32
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและคณะร่วมประชุมการเตรียมงาน พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560 -2562 11 สิงหาคม 2565 35
คณะกรรมการบริหารกองทุนจอมบึงมาราธอน มีมติจัดงานวิ่งจอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36 วันที่ 15 มกราคม 2566 11 สิงหาคม 2565 125