ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
อาจารย์มรภ.หมู่บ้านจอมบึงนำทีมนักศึกษารายวิชาจิตอาสาลงทำแปลงเกษตรเมนูเด็ด ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ตอบโจทย์การเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 04 มีนาคม 2564 8
พิธีรับส่งมอบงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/คณะครุศาสตร์ 04 มีนาคม 2564 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดอบรมสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติ รุ่น 3 02 มีนาคม 2564 15
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือชุมชนคุ้งพยอม Kick off เปิดตัวโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ชูแบรนด์ละมุด 100 ปียกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างงานสร้างอาชีพหลังโควิด 19 02 มีนาคม 2564 17
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงรับรายงานตัวและปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานฯ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 3 02 มีนาคม 2564 17
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือเครือข่ายราชภัฏจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 “สร้างสรรค์งานวิจัยบนฐานของนวัตกรรมสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก” 01 มีนาคม 2564 21
“ตลาดวัฒนธรรมพังพลาย” เปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายใต้งานวิจัยการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของพหุภาคี 01 มีนาคม 2564 16
องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏและวิศวกรสังคม ฯ 01 มีนาคม 2564 15
ตลาดท่าลาว วิถีวัฒนธรรมลาวเวียงบ้านเลือก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายใต้งานวิจัยการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของพหุภาคี 22 กุมภาพันธ์ 2564 29
มหาวิทยาลัยสู่ตำบลลงพื้นที่จอมประทัดวัดเพลงเตรียมเดินหน้าสร้างเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 19 กุมภาพันธ์ 2564 33