คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน มรภ.หมู่บ้านจอมบึงให้ข้อเสนอแนะส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

                    เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารและอาจารย์คณะครุศาสตร์ ครูโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวันร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดราชบุรี ดำเนินการตรวจเยี่ยมสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งทางคณะได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียน การจัดการเรียนการสอน และโรงอาหาร พร้อมสรุปผลการกำกับติดตามในภาพรวมของสถานศึกษา ทั้งให้ความเห็นข้อเสนอแนะต่างๆในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ

ภาพข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร | เขียนข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร