การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดอกคูนเกมส์ครั้งที่ 51

                    ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 มีการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดอกคูนเกมส์ครั้งที 51 รู้กฏกติกา นักกีฬาแข่งขัน ไมตรีต่อกัน กีฬาสัมพันธ์ดอกคูนเกมส์ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม โดย คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม โดย องค์การนักศึกษา มรภ.หมู่บ้านจอมบึง


  ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี