มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดการสัมภาษณ์นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (หลักสูตรทั่วไป)

                    วันที่ 19 ธ.ค.63 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดการสัมภาษณ์นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 วันแรก (หลักสูตรทั่วไป) โดยผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีฯร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งมีอาจารย์แต่ละสาขาวิชาร่วมสัมภาษณ์และมีนักศึกษารุ่นพี่มาต้อนรับและอำนวยความสะดวกกับรุ่นน้องที่เข้ารับการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ทั้งนี้ผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตกำหนดการสัมภาษณ์วันที่ 20 ธ.ค.63 สำหรับการเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติรอบที่ 1 มีบุคคลที่สนใจสมัครจำนวน1,157 ราย ชำระเงินการสมัครจำนวน723 ราย

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร