Accessibility Tools

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและคณะผู้บริหาร อาจารย์ร่วมให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) และนักศึกษา วปอ.รุ่นนกยุง ในโอกาสตรวจเยี่ยมโครงการ วปอ.จอมบึง วิ่ง ว่าย ปั่น อะคาเดมี่

         วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและคณะผู้บริหาร อาจารย์ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต. กฤตพันธุ์ รักใคร่ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) และนักศึกษา วปอ.รุ่นนกยุง ในโอกาสตรวจเยี่ยมโครงการ วปอ.จอมบึง วิ่ง ว่าย ปั่น อะคาเดมี่ ณ ห้องประชุสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ซึ่งเป็นโครงการที่นักศึกษาวปอ.ทำโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัย
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร