Accessibility Tools

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับเหรียญรางวัลในกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39

        ขอแสดงความยินดีกับผศ.แชล่ม บุญลุ่ม อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาคว้าเหรียญทองวิ่ง 800 เมตร ชายกลุ่มอายุ 55 ปีขึ้นไป ในกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

   
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร