ทีมวิศวกรสังคม มรภ.หมู่บ้านจอมบึงลงพื้นที่ตลาดโอ๊ะป่อย เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นปัญหาตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น

                    วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมวิศวกรสังคม มรภ.หมู่บ้านจอมบึง นำทีมโดย ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดี นางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา อาจารย์ ดร.นิตยา เรืองมาก รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาผู้นำ ทีมวิศวกรสังคม ลงพื้นที่ตลาดโอ๊ะป่อย เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นปัญหาตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนในการลงพื้นที่พัฒนาส่งเสริมและสร้างสรรค์ตลาดโอ๊ะป่อยต่อไป

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา