Accessibility Tools

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จัดกิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565"

      วันที่ 18 มีนาคม 2566 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จัดกิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565" ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ศูนย์ในเมือง)

  ที่มา : วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย