สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ภาคพิเศษประจำปีการศึกษา 2565

      วันที่ 19 มีนาคม 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ภาคพิเศษประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงยิมพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน