ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา กับการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นชาย กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

           ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา กับการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นชาย กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยโดยมีการลงแข่งขันทั้งหมด 7 รุ่น ทีมจังหวัดราชบุรี ได้เหรียญทอง 3 รุ่น เหรียญเงิน 3 รุ่น และเหรียญทองแดง 1 รุ่น
           ทางมหาวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณนักกีฬา นักศึกษาสาขามวยไทยศึกษาและพลศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทีมงานสตาฟโค้ช นายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่นราชบุรี การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี ที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร