วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ส่งชุดการแสดงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ กาดชุมชนคูบัว

            วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ส่งชุดการแสดงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ กาดชุมชนคูบัว กับการแสดงของสาขาวิชามวยไทยศึกษาฯ และการร้องเพลงขับกล่อมจากนักศึกษาสาขามวยไทยและสาธารณสุขศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นำศิลปวัฒนธรรมมาเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดราชบุรี และกับกิจกรรมที่ควรค่าต่อการส่งเสริมอนุรักษ์นี้ ทางวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ จะส่งนักศึกเข้าร่วมกิจกรรมแสดงทุกอาทิตย์

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร