คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์จัดการประกวดนักศึกษาต้นแบบของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

            วันที่ 29 ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์จัดการประกวดนักศึกษาต้นแบบของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาต้นแบบ

            ⭐️นางสาววิมลนันท์ ภาคบงกช สาขาวิชาภาษาไทย
            🌜นายแทน อนุวัตร บุญพริ้ง สาขาวิชาภาษาไทย
  ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์