คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรม Freshy day night Scitech 2021

            วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรม Freshy day night Scitech 2021 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี