วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัย สำหรับอาจารย์และบุคลากรฯ

            วันที่ 20-21 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัย สำหรับอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วิทยากร โดย ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง

  ที่มา : วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย