คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2564

            วันที่ 18 ธันวาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2564 ณ โรงยิมพละศึกษา 1,2 และห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 4

  ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี