1
7 หน้าแรก
6 ความเป็นมา
5 วัตถุประสงค์
4 กำหนดการ
3 ประเภทการแข่งขัน
2 การเดินทาง
ที่พักและบริการ
เข้าสู่ระบบ

Download เอกสารประกอบ
- ผังบริเวณรับสมัคร
- ผังช่องทาง start-finish
- เส้นทางวิ่ง 2554
- ใบสมัคร
- แผนที่วิ่ง-ปั่น อันเชิญถ้วยพระราชทานฯ

 


จอมบึงมาราธอน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
Tel : 0-3226-1812, มือถือ.087-0967264