|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
16/10/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
161 ครั้ง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2563 webmaster

 
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2563


                    เพื่อใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เปิดให้ประเมินได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 1 ธันวาคม 63 ผ่าน ระบบสารสนเทศนักศึกษา หรือ ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเสริม ยุค NEW NORMAL 20/10/2563
0005 ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะพักอาศัยในหอพักต่อ ในภาคเรียนที่ 2/2563 (พักเทอม 2) 14/10/2563
0004 ประชาสัมพันธ์การรับบัตรนักศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 14/10/2563
0003 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 09/10/2563
0002 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 09/10/2563
0001 ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา (กิจกรรมบังคับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ) เข้าร่วมกิจกรรม กำหนดการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 08/10/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th