|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวอบรมสัมมนา
- โดย -
โครงการสหกิจศึกษา
20/10/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
191 ครั้ง
เรื่อง ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเสริม ยุค NEW NORMAL webmaster

 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเสริม ยุค NEW NORMAL
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดจัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเสริม ยุค NEW NORMAL ระหว่างวันที่ 2-17 พฤศจิกายน 2563 ให้กับเจ้าหน้าที่จ้างงานฯ ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการทุกท่าน ในโครงการประกอบไปด้วยกิจกรรมจำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้

                    ▸เทคนิคการเสริมสร้างบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ

                    ▸การออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และช่องทางการตลาดออนไลน์

                    ▸เทคนิคช่างไฟฟ้าและการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น

                    ▸การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แฟนซี

                    ▸healthy food อาหารเพื่อสุขภาพ

                    หมายเหตุ : แต่ละกิจกรรมรับจำนวนจำกัด /สามารถเลือกเข้าร่วมได้คนละกิจกรรมเท่านั้น

                    ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ตาม Link ด้านล่างนี้ >>>> แบบฟอร์มการรับสมัคร    ตั้งแต่วันที่ 19-29 ตุลาคม 2563                     สามารถติดตามประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง fackbook page : Coop_MCRU วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างความสุข และจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยโปรแกรมสติ” (Mindfulness in Organization : MIO) 04/11/2563
0005 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเสริม ยุค NEW NORMAL 31/10/2563
0004 โครงการอบรมอาชีพใหม่ ต้านภัย COVID-19 23/06/2563
0003 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนายกระดับผู้นำสร้างนวัตกรรม ก้าวทันเทคโนโลยี 4.0 (Smart Leadership 4.0 Era) 17/09/2562
0002 โครงการหัดฟังและดูอย่างผู้รู้คิดในศตวรรษที่ 21 05/08/2562
0001 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง Augmented Reality (AR) 10/07/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th