|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักงานหอพักนักศึกษา
14/10/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
48 ครั้ง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะพักอาศัยในหอพักต่อ ในภาคเรียนที่ 2/2563 (พักเทอม 2) webmaster

 
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะพักอาศัยในหอพักต่อ ในภาคเรียนที่ 2/2563 (พักเทอม 2)


                    นักศึกษาที่มีความประสงค์จะพักอาศัยในหอพักต่อ ในภาคเรียนที่ 2/2563 (พักเทอม 2) สามารถติดต่อที่สำนักงานหอพักเพื่อจองหอ ตามขั้นตอนดังนี้ (การจองเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 15-30 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. เท่านั้น)

                    1. รับใบสมัครพร้อมเขียนกรอกข้อมูลด้วยตนเองที่สำนักงานหอพัก

                    2. เมื่อกรอกเสร็จ นำเอกสารไปชำระเงินที่เค้าท์เตอร์การเงิน อาคารอำนวยการ ชั้น 1

                    3. เมื่อชำระเงินเสร็จ นำใบสมัครกลับมาส่งที่สำนักงานหอพักอีกครั้ง (ย้ำ...อย่าลืมนำใบสมัครกลับมาส่ง)

                    4. ลงชื่อในสมุดทะเบียนคุมการจองหอพัก เพื่อยืนยันการจองหอพัก

                    5. รอการติดประกาศรายชื่อที่ประตูหน้าห้องพักของตนเอง ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองหอ (ประมาณ 1 สัปดาห์หลังสิ้นสุดช่วงระยะเวลาจองหอ) หากปรากฏว่าไม่มีรายชื่อ หรือมีความผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้น ให้รีบติดต่อด้วยตนเอง ณ สำนักงานหอพัก

                    6. การจองหอในครั้งนี้ไม่มีการจองผ่านระบบออนไลน์ ใช้วิธีการเขียนกรอกใบสมัครเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

                    ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเสริม ยุค NEW NORMAL 20/10/2563
0005 ประชาสัมพันธ์ ประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2563 16/10/2563
0004 ประชาสัมพันธ์การรับบัตรนักศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 14/10/2563
0003 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 09/10/2563
0002 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 09/10/2563
0001 ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา (กิจกรรมบังคับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ) เข้าร่วมกิจกรรม กำหนดการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 08/10/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th