|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
14/10/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
33 ครั้ง
เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 webmaster

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สืบสานพระบรมราโชบายปลูกต้นไม้จิตอาสาปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา ตอบโจทย์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

                    เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน จอมบึงเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ

                    และด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสุนทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยกองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ จิตอาสา ตามโครงการจิตอาสา“ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดมิได้ ซึ่งพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนาม”ราชภัฏ” ซึ่งหมายถึง “คนของพระราชา” ให้กับสถาบันราชภัฏทั่วประเทศ เฉกเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ยังความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

                     ทั้งนี้ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพิธีเปิดโครงการพร้อมมอบต้นไม้ให้กับตัวแทนนักศึกษา ซึ่งมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมพิธี ณ บริเวณโดม ยิมพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หลังจากนั้นผู้ร่วมกิจกรรมได้นำต้นไม้ไปทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ จิตอาสาบริเวณสวนรุขชาติถ้ำจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกล่าวให้โอวาทกับผู้ร่วมกิจกรรม โดยมีนายประดุง จิตระออน หัวหน้าสวนรุขชาติถ้ำจอมพลพร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้จิตอาสา ซึ่งได้มีการปลูกต้นไม้บริเวณเขาจอมพลและบริเวณด้านล่างของสวนรุกชาติถ้ำจอมพล นับเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์และที่สำคัญ เป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและนักศึกษาได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หมู่บ้านเล็กๆแต่โลกเห็น...เสียงสะท้อนจากศิษย์เก่าท่านหนึ่งกล่าวในวงเสวนาสายใยจอมบึง 20/10/2563
0005 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศทั้ง 38 แห่ง และนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าฯ ถวายครุยวิทยฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 16/10/2563
0004 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบรรเลงดนตรีวงโยธวาทิต การขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงพระราชนิพนธ์ 15/10/2563
0003 ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 8/2563 14/10/2563
0002 การมอบโล่และเกียรติบัตรให้หน่วยงานที่มีผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ตามนโยบายมหาวิทยาลัยยั่งยืน 09/10/2563
0001 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงสนองงานโครงการพระราชดำริ ระดมแผนแม่บทเดินหน้าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โฟกัสพื้นที่อุทธยานธรรมชาติวิทยาสวนผึ้ง ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น 08/10/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th