|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
21/11/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
36 ครั้ง
เรื่อง งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงดึงเครือข่ายครูแนะแนวภาคตะวันออกเฉียงเหนือพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการรับสมัครนักศึกษา webmaster

 
งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงดึงเครือข่ายครูแนะแนวภาคตะวันออกเฉียงเหนือพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการรับสมัครนักศึกษา

                    วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครูแนะแนวด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยนายสรวิชญ์ นพพงษ์ศิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินทรเป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนสิรินทร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งผศ.สุนิสา โพธิ์พรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร อาจารย์ดร.บุรินทร์ นรินทร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ดร.ภูมินทร์ สุมาลัย รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมคณะอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาศิษย์เก่าโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครูแนะแนวด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการรับสมัครนักศึกษา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับเครือข่ายครูแนะแนวโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 33 และประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
ภาพกิจกรรมข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 สโมสรลูกเสือทวารวดีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดการอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขึ้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 3/2563 27/11/2563
0005 ศูนย์สหกิจศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 27/11/2563
0004 ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 11/2563 27/11/2563
0003 ทรัพย์สินทางปัญญากับการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่ความคุ้มครองและการใช้ประโยชน์ 26/11/2563
0002 สถาบันวิจัยและพัฒนามรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีและเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุน DLTV 24/11/2563
0001 สโมสรลูกเสือทวารวดีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดการอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขึ้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 2/2563 23/11/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th